SUNA ASYA, KADIN MECLİSİ ÜYELERİ İLE TEDAVİ GÖREN HASTALARI ZİYARET ETTİ

Okuduğunuz haber
GÖKHAN ERSÖZ, "EKONOMİSTLERCE ÖRNEK ALINACAK BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI"

Avrupa Standartlarında Bölgede Bir Benzeri Daha Yok

Anasayfa   /    Ekonomi    /    GÖKHAN ERSÖZ, "EKONOMİSTLERCE ÖRNEK ALINACAK BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI"

SON DAKİKA ! GÖKHAN ERSÖZ, "EKONOMİSTLERCE ÖRNEK ALINACAK BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI"

Muş'ta düzenlenen tütün mamullerine yönelik programlara katılarak katılım sağladığı programların tümünde yapmış olduğu konuşmalarda dikkatleri üzerine çeken Sigara harici tütün üreticileri derneği başkanı Göhkan Ersöz,  bu kez Türkiye Tütün Ve Tütün Mamülleri Durum Raporunu sonuçlandırarak ülkede istihdam ağırlıklı ve kazanç getirileri son derece önemli, ekonomistlerce örnek alınması gereken  bir çalışmaya imza attı.

EKONOMİ      23 Ekim 2018 - 14:12     1940     0

GÖKHAN ERSÖZ,

 

Birikimlerini gittiği her yerde karşılaştığı kesimlere ilgili alanda aktararak örnek yönetici konumuyla Sigara Dışı Tütün Üreticileri Derneği Başkanı Gökhan Ersöz Muş'ta da çeşitli programlara katılıp gündeme dair önemli açıklamalarıyla kamuyounda yer edinmişti. Muş ziyaretlerinde de her zaman gelip gitmek istediği, insani ilişkiler bakımından konuksever olarak nitelendirdiği Muş'u ve Muş insanını öne süren önemseyen açıklamalıyla Sigara Dışı Tütün Üreticileri Derneği Başkanı Gökhan Ersöz, son çalışmasıyla istihdam ağırlıklı gelir getirici ülkeye önemli ölçüde ekonomik girdi sağlayacak bir çalışmaya imza attı.

Ersöz, Dernekleri tarafından hazırlanan ve devletin çeşitli kademeleri ile paylaştıkları bir raporla istihdam, cari açık ve göç konularına çözümler sunduklarını belirtti.

Ersöz iddialı raporları ile ilgili şunları söyledi: “Bizim dernek olarak asıl amacımız sektörümüzün menfaatleri ile devletimizin ve halkımızın menfaatlerinin ortak bir zeminde buluşmasına yönelik planlamalar yapmak ve bunların yetkili mercilerle fikir alış verişi yaparak hayata geçirilmesine destek vermektir .

Yukarıda söylediğim esaslar ışığında bu sigara dışı tütün mamullerinin kayıt dahilindeki Pazar payı gittikçe düşmekte ve kaçak ürünler ülkemizde boy göstermeye devam etmektedir. Kaçak ve kayıt dışı ürünlerle sadece kolluk güçlerinin olağan üstü gayretleriyle de baş etmek mümkün olmamaktadır. Hazırladığımız bir raporla biz de bu durumu yetkililerle paylaştık ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Dernek olarak sigara dışı tütün ürünlerindeki vergilendirme başta olmak üzere alınacak tedbirlerle devletimizin yaklaşık olarak 2milyar dolar gibi bir gelir elde edeceği sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin insan sağlığına olumsuz etkileri tartışılmaz bir gerçektir. Devletimizin raporumuzda belirttiğimiz yollarla elde edeceği artı değerle kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlere de daha fazla bütçe ayrılabileceği düşünülebilir.

1 MİLYON İSTİHDAM

Ayrıca Dernek Başkanı Ersöz Tütün üretimi konusunda alınması gereken tedbirlere raporlarında yer verdiklerini ve bu tedbirler sayesinde Türkiye’nin son derece önemli avantajlar yakalayabileceğine inandıklarını söyledi. Ersöz, “Tütün üretimimizi kısıtlayarak ne yazık ki tütün tüketimimizi de kısıtlamış olmuyoruz. O hepimizin meselesi ve aslen bir bilinçlendirme meselesi” dedi

Ersöz bu konudaki önerilerini de şöyle özetledi, “Son yıllarda Yunanistan, İtalya ve Makedonya gibi ülkelerde tütün mamulü üreticisi firmalar ile bu ülkeler arasında beşer yıllık alım garantisi içeren anlaşmalar yapılmaktadır. Benzer antlaşmaların ülkemizde yapılmaması halinde, sigara sektörü bu ülkelerde üretilen tütünlerin tamamını alacak ve geri kalan miktarı ülkemizden alma yoluna gidecektir. Bu durum her geçen sene tütün ihracatımızın azalmasına yol açacaktır. Sadece Yunanistan modeli ile Tütün üreticisi sayısını 2015 deki 56.000 üretici aile sayısından 2002 yılındaki 405.000 üretici aileye çıkarmak ve bunun sonucunda yaklaşık 1.000.000 kişiye istihdam yaratmak en önemli hedeflerimizden biri olmalıdır. 2017 yılında yapılan yaklaşık 51.028 ton 352.600.000 $ bedelli ihracatı, bu proje hayata geçtikten sonra minimum yılda 105.000 ton 770.000.000 $’a yükseltilebilir. %100 Türk işçisi ve tohumu ile üretilen tütünümüz sayesinde yapılan 770.000.000$ ihracatın tamamı cari açığımızdan düşecektir. Devletimizin oluşturacağı yeni tütün politikası ile de bu rakamlar daha da yukarı seviyelere çekilebilir.

Bunun sonucunda yüzbinlerce aileye ters göç imkânı sağlanacak. Tütün üretimi durdurulan en az 63 ilçede tekrar tütün ekimi başlayabilecektir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki yaklaşık 30.000 tonluk tütün üretimi kayıt içine alınacaktır.

Toplam tütün üretimine baktığımız zaman ise Dünya da yılda 6.000.000 tondan fazla tütün üretilmektedir. Bu oran içerisinde oryantal tütün 200.000 tonun altında olup, Türkiye’nin ürettiği 74.000 ton ile Dünya’daki tütün üretiminin sadece yüzde 1,2’sine sahibiz. Bu durum bir tarım ürünü olarak tütünün potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu oranı yüzde 2, 3 seviyesine bile çıkarmak cari açığımızı milyar dolar seviyesinde azaltacak ve milyon üstü yeni istihdam sağlayacaktır” Kaynak: 2 milyar dolar gelir 1 milyon istihdam.

Ersöz'ün araştırmaları sonucunda yapmış olduğu çalışmalardan elde edilen rapor ve içerik konuları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

TÜRKİYE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ DURUM RAPORU

İstihdam, vergi geliri ve net ihracat rakamı artırmaya yönelik çözüm önerileri bölüm 1

Tütün mamülleri durum raporu ve öneriler

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN:

1) Türkiye’de yıllık %100 Türk tütünü harmanından oluşan 30.000 ton açıkta tütün satılmaktadır. Bu satışın tamamı kayıt dışıdır. Söz konusu 30.000 ton tütünü özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde çiftçiler bir aile tarımı olarak yapmakta ve 1 – 1,5 dönümlük tarlalarında yetiştirmektedirler. Bu işten yıllık 15.000 tl civarında para kazanmaktadırlar. Ancak yetiştirdikleri ürünler vergisinin yüksek olmasından dolayı resmi sektör tarafından satın alınmamaktadır. Köylüde çaresizce bu tütünü kayıt dışı pazara ucuz bir fiyata satmaktadır. Bu olayın ekonomik ve sosyal yönü ülkemize çok büyük zararlar vermektedir. Çözüm önerimiz;

a) Sarmalık kıyılmış tütünün ötv si ile sigaranın ötv si aynıdır. Sarmalık kıyılmış tütün gelir düzeyi düşük tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Yani sigara ile ötv ‘sinin aynı olması ticaretin doğal akışına aykırıdır.

b) Sarmalık kıyılmış tütünün ötv’si kg da 20tl ‘ye çekilirse sektör çiftçiden bu tütünü resmi olarak alacak ve pazara arz edecektir. Kaçak tamamen bitecektir. Köylümüz bu masumane kayıt dışı pazara girmeyecektir.

c) Kayıt dışı Pazar 30.000 ton olmakla birlikte TAPDK’ya bildirilen resmi satış maalesef 364 ton dur. Olayın vahametini bu rakamlardan görebilirsiniz.

d) Söz konusu tütün tamamen oryantal tütün olduğundan şu anda pazarda satılan 103.000 tonluk sigara pazarının dışında bir pazardır. Ayrıca Türkiye’de satılan sigaralar tamamen Amerikan harmanlı olduğundan vergi düştükten sonra 30.000 ton sarmalık kıyılmış tütün sigara pazarından çalmayacak aksine üzerine ilave olacaktır.

e) Ayrıca vergisi düşük sarmalık kıyılmış tütün resmi olarak pazara arz edilince kaçak sigaranın bir alternatifi olacak ve kaçak sigara pazarını düşürecektir.

f) Bu sayede devletimize yıllık ötv ve kdv dahil en az 850.000.000 TL gelir gelecektir.

MAKARON:

2017 yılında resmi şekilde 27 milyar stick satış yapılmıştır. 2017 sonunda çıkan ötv sonrasında satışlar durmuş, fabrikalar üretimi bırakmış ve piyasada resmi olarak makaron satışı yapılamaz hale gelmiştir. 2018 yılında satılan makaron sayısı neredeyse sıfır düzeyinde olmuştur. Böylelikle hedeflenen ötv geliri sağlanamamıştır.

Bununla birlikte 2017 yılında sıfır olan kaçak makaron satışı 2018 yılında tekrar artmaya başlamıştır.

Makaron satışının resmi olarak satılması ile 2017 yılında kaçak sigara satış oranı yüzde 10’a düşmüşken, makarona eklenen ötv sonrası 2018 yılında kaçak sigara’nın satış oranı tekrar yüzde 15 civarlarına çıkmıştır.

Şayet makarona getirilmesi düşünülen asgari maktu vergi tutarı adette 0,05 TL kolide 500 TL yerine adette 0,015 TL kolide 150 TL olarak hesaplanır ise ;

Makaron üreten fabrikalarımız tekrar üretime geçebilecek, makaron piyasasının %100’ünün tekrar yasal zemine geçebileceğini öngörmekteyiz.

Bunun sonucunda;

1) Devletimiz makaron satışlarından min. 500.000.000 TL kdv ve ötv geliri elde edecektir.

2) Kaçak sigara pazar payı eski günlerine dönmeyecek. Son 3 yılda olduğu gibi devletimizin sigaradan kazandığı vergi artmaya devam edecektir.

NARGİLE:

2017 yılı TAPDK kayıtlarına göre 2017 yılında Türkiye'deki kayıtlı fabrikalar iç piyasaya 68 ton nargile tütünü satmışlardır. Ancak, bu rakam piyasa gerçeklerine baktığımızda (Nargile Cafe Sayısı kayıtlı/kayıtsız) son derece küçük bir arzdır. Tahminimizce Ülkemizde yılda 4.500 – 5.000 ton Nargile Tütünü tüketilmektedir. Yani kayıt dışı satış toplam satışın %98 ini oluşturmaktadır.

Bunun 3 önemli olumsuz yaptırımı vardır;

- Ülkemizin Vergi (ÖTV - KDV) kaybı.

- Resmi üreticiler ürettikleri ürünün içeriğini TAPDK'ya bildirmektedir. Yasaklı girdiler kullanılmamaktadır. Ancak, kayıt dışı satılan Nargile tütünün içerisinde ne gibi insan sağlığını tehdit eden maddelerin kullanıldığı meçhuldür. Ayrıca, kayıt dışı üretim nasıl ortamlarda yapılmaktadır bu da insan sağlığını etkileyen en önemli etkendir.

- Sektör kayıt dışı ile maliyette rekabet edememekte (%65 ötv tamamından tahsil edildiğinden) bu sebeple fabrikalar iç piyasaya çalışamamaktadır. Raporun devamı yarınki sayımızda.

 

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ

FOTO GALERİ